Природно добро Велико Ратно острво

Veliko Ratno ostrvo

Природно добро „Велико ратно острво“, заштићено 2005. године састоји се од две речне аде Великог (210,66 ха) и Малог ратног острва (0,72 ха).

На целокупном подручју доминантна је асоцијација беле врбе, у оквиру које су издвојене поједине субасоцијације, што редставља пионирску вегетацију у непосредној близини воде, условљену сталним влажењем. Очувана су и велика стабла црне тополе, јасена и глога.

У многим деловима се запажа доминација састојина Amorpha fruticosae односно багремца, који гради непроходне шибљаке. На неким деловима острва постоји осиромашени спрат зељастих биљака.

Барска вегетација се јавља у двема депресијама-Велики и Мали Галијаш,и гради такозване „подводне ливаде“. Присутни су и ретки примерци белог локвања (Nymphaea alba) који су заштићена природна реткост.

Фауна острва, ако изузмемо орнитофауну, није богата другим врстама.

На Великом ратном острву и водама које га окружују од 1990. године забележено 163 врсте птица. На острву се гнезди 66 врста од којих су 43 станарице, а 23 селице. Од укупног броја забележених врста птица, само 6 врста немају статус међународно значајних. Око стотинак врста су проглашене за природне реткости Србије, а нешто мање је заштићено трајном забраном лова у Србији. Забелеено је и присуство неколико врста птица које у нашој земљи имају статус ишчезлих и критично угрожених.

Због свих наведених карактеристика, природно добро „Велико ратно острво“ заштићено је као предео изузетних одлика, ради очувања живописних пејзажних обележја и ненарушених примарних предеоних вредности од изузетног значаја за очување станишта природних реткости, ретких и угрожених птица мочварица и ради заштите репрезентативне морфолошке и геолошке творевине-речног острва насталог на ушћу Саве у Дунав, које има културно-историјски и рекреативни значај за Београд.

Извор: ЈКП ”Зеленило Београд”

http://www.zelenilo.rs

Komentari su zatvoreni.

Poziv na saradnju
Eco Media Center - ekološki veb portal Vas poziva da pošaljite Vašu eko fotografiju, tekst i/ili video zapis na: www.ecomediacenter.com