Vilinski konjici (Odonata)

Vilin konjic – foto: Slavko Kostić

Vilinski konjici (Odonata) su red filogenetski starih krilatih insekata. Zajedno sa redom vodenih cvetova (Ephemeroptera) i nekoliko izumrlih redova ubrajaju se u parafiletsku grupu Paleoptera.

Vilinski konjici imaju velike, okrugle glave skoro potpuno prekrivene dobro razvijenim facetovanim očima, noge koje su prilagođene hvatanju plena u letu, dva para providnih dugačkih krila i izduženi abdomen.
Vilinski konjici su tokom larvenog stadijuma vodeni ili poluvodeni organizmi, najčešće vode predatorski način života na dnu (u bentosu). Kao odrasle jedinke uglavnom se nalaze blizu vodenih površina, mada neke vrste šire svoju oblast aktivnosti i na sušne predele. Odrasle jedinke vilinskih konjica su veoma uspešni predatori.

Tradicionalno, red se deli na tri podreda:
• Anisoptera,
• Anisozygoptera i
• Zygoptera.
Na osnovu analiza molekularne sistematike došlo se do novijih mišljenja o filogeniji i klasifikaciji ovog reda. Red se deli na dva podreda – Epiprocta (uključuje i Anisoptera i Anisozygoptera) i Zygoptera. U okviru prvog podreda, danas ne postoji infrared Anisozygoptera jer je pokazano da je to parafiletska klada.

Izvor: http://sr.wikipedia.org

 

Komentari su zatvoreni.

Poziv na saradnju
Eco Media Center - ekološki veb portal Vas poziva da pošaljite Vašu eko fotografiju, tekst i/ili video zapis na: www.ecomediacenter.com