Labud

Labud na Dunavu-  foto: Slavko Kostić

Labud na Dunavu – foto: Slavko Kostić

Labudovi su ptice iz porodice Anatidae, u koji još spadaju guske (plovuše) i patke (plovke).

Perje labudova je ili potpuno belo, ili je mešavina crnog i belog, pri čemu bela varijanta može ponekad imati crne vrhove krila. Crni labudovi su jedina crna vrsta labudova. Imaju bele vrhove krila i izraženo crveno obojene kljunove. Mužjaci i ženke su uvek vrlo slični, bez polnog dimorfizma.

Labudovi se od gusaka u užem smislu razlikuju i dužim vratom koji im omogućuje pretraživanje dna dubljih voda, i veličinom tela koje ih čini najvećim vodenim pticama. Raspon krila im može dostići dva metra, a mogu težiti 15 kilograma. Suprotno krilima, noge su im relativno kratke, tako da labudovi na tlu deluju prilično nespretno. No zato imaju vrlo snažne letne mišiće, pa mogu preleteti i više od hiljadu kilometara do svojih gnezdišta na severu.

Oba roditelja zajedno brinu o mladuncima. Ostaju s njima do godine dana.

Navodi o životnom veku labudova su vrlo različiti. Kreću se od 19 pa do 50 godina, a delom i puno više od toga.

Labudovi u užem smislu su vrste roda Cygnus, koji se, već prema gledanju, dele na 5 odnosno 7 vrsta. Južnoamerički koskoroba labud (Coscoroba coscoroba) je jedina vrsta roda Coscoroba.

Labudovi na Dunavu - foto: Slavko Kostić

Labudovi na Dunavu – foto: Slavko Kostić

Vrste

Pravi labudovi (Cygnus)

  • Crni labud( atratus)
  • Crnovrati labud ( melanocoryphus)
  • Crvenokljuni labud( olor)
  • Labud trubač ( buccinator)
  • Labud zviždač ( columbianus)
  • Patuljasti labud ( bewickii)
  • Žutokljuni labud ( cygnus)
  • Novozelandski labud ( sumnerensis)

Koskoroba labudovi (Coscoroba)

  • Koskoroba labud (coscoroba)

 

Naučna klasifikacija

Labudovi
Naučna klasifikacija
Carstvo: Animalia
Tip: Chordata
Klasa: Aves
Red: Anseriformes
Porodica: Anatidae
Rod: Cygnus

Izvor: https://sr.wikipedia.org

Komentari su zatvoreni.

Poziv na saradnju
Eco Media Center - ekološki veb portal Vas poziva da pošaljite Vašu eko fotografiju, tekst i/ili video zapis na: www.ecomediacenter.com