Arhiva za oblast ‘EKO PULS NP Đerdap’

TEMATSKI SKUP:ODRŽIVI TURIZAM U FUNKCIJI RURALNOG RAZVOJA – BAJNA BAŠTA 2012

Prezentacija: ‘’Podizanje ekološke svesti i poboljšanje postojeće infrastrukture u ruralnim područjima NP Đerdap / Eko puls NP Đerdap’’ – Predrag Petrić

U Centru za posetioce NP Tara u Bajinoj Bašti, 26. i 27. aprila 2012. godine, održan je tematski skup „Održivi turizam u funkciji ruralnog razvoja – sa posebnim osvrtom na turizam u zaštićenim područjima“. Skup je organizovao Nacionalni park Tara u saradnji sa Turističkom organizacijom Srbije, zajedničkim programom pet UN agencija (UNWTO, UNICEF, UNEP, UNDP i FAO) MDGF programom i uz podršku Ministarstva ekonomije i regionalnog razvoja i Ministarstva poljoprivrede, trgovine, šumarstva i vodoprivrede.

Na skupu su predstavljani modeli rada u okviru programskih linija MDGF projekta ‚‚Održivi turizam u funkciji ruralnog razvoja‚‚ iz 19 opština pilot regiona MDGF projekta – Centralne Srbije, Južnog Banata, Podunavlja i Istočne Srbije, kao i ispitivanje mogućnosti transfera relevatnih rezultata odnosno primene naučenih lekcija i u ostale regione naše zemlje. … dalje »

DODELJENA SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROJEKATA U 2012. GODINI

Svečana dodela grantova

Ministarstvu ekonomije i regionalnog razvoja Dr Goran Petković, stalni predstavnik UN u Srbiji Vilijam Infante, Ambasador Kraljevine Španije Arturo Laklaustra Beltran i direktorka Turističke organizacije Srbije Gordana Plamenac, dodeljena su bespovratna sredstva – grantovi za realizaciju odobrenih projekata. Španska Vlada je u okviru ovog programa dodelila pola miliona dolara za realizaciju 44 prihvaćena projekta  u tematskim celinama: Razvoj turističkih destinacija kroz unapređivanje kvaliteta usluga i objekata, Jačanje konkurentnosti i razvijanje partnerstava u ponudi ruralnog turizma, Diversifikacija ruralne ekonomije kroz turizam i Obrazovni turizam zasnovan na koncepciji aktivnog učenja. Odobreni projekti biće implementirani u regionima centralne Srbije, donjeg Podunavlja, južnog Banata i istočne Srbije. … dalje »

Ekološko-edukativni centar EKO PULS

Djerdapsko jezero – foto: S. Kostić

Projekat “ EKO PULS – Nacionalnog parka Đerdap” je pilot projekat u razvoju mreže ekološko-edukativnih centara u Srbiji čiji je  cilj  promocija prirodnih  potencijala, udruživanje  lokalnog stanovništva i ukazivanje na značaj očuvanja životne sredine u NP Đerdap i opštinama koje gravitiraju ovom zaštićenom području  putem  organizovanja ekološko-edukativnih programa. Realizacija ovog projekta omogućiće da  opštine Kladovo, Majdanpek i Golubac koje su na području NP Đerdap znatno unaprede svoju turističku ponudu i da održivi turistički sadržaji budu u funkciji ruralnog razvoja naselja koja se nalaze u Donjem Podunavlju. “Eko puls Nacionalnog parka Đerdap” predviđa stvaranje prepoznatljivih turitičkih maršruta, sa centralnim mestima za pružanje informacija, prodaju suvenira i promociju zdravog života.

Formiranje ekološkog-edukativnog centra u okviru projekta “Eko puls Nacionalnog parka Đerdap” biće ne samo pilot projekat, već kao  primer dobre prakse predstavljaće osnov za razvoj mreže ekološko-edukativnih centara u Srbiji.  Istovremeno, formiranje ovakvih  i sličnih centara u Srbiji predstavlja i nacionalni interes, s obzirom da će  dovesti do uspostavljanja  mreže ekološko-edukativnih centara  koji će se na kvalitetan način baviti očuvanjem životne sredine i njenim održivim korišćenjem u funkciji razvoja ruralnih sredina. … dalje »

Nacionalni park Đerdap

Đerdapski kazan – foto: Slavko Kostić

Najveći nacionalni park u Srbiji, Nacionalni park Đerdap, nalazi se u severoistočnom delu Srbije, na samoj granici sa Rumunijom. Područje nacionalnog parka Đerdap je prvi put proglašeno za nacionalni park 1974. godine, kada je Skupština Socijalističke Republike Srbije na sednici Veća udruženog rada održanoj 14. juna 1974. godine usvojila je Zakon o Nacionalnom parku Đerdap koji je objavljen u „Sl. glasniku SRS” br. 31/1974.  Na površini od  oko 63.608 hektara, duž desne obale Dunava od Golubačkog grada do Diane Karataš u dužini od oko 100 kilometara Nacionalni park Đerdap obuhvata uzani i šumoviti brdsko-planinski pojas širine od dva do osam kilometara koji ide od 50 do 800 metara visine. Na području NP Đerdap prostiru se  zone sa različitim režimom zaštite objekata prirode, spomenika kulture, faune i vegetacije reliktnih vrsta, koje potvrđuju razvoj vegetacionih serija od nastanka do današnjih dana. Nacionalni park Đerdap nazivaju i rečnim nacionalnim parkom, budući da značajan deo Đerdapa čini Dunav, a najveću i najdužu klisuru probojnicu u Evropi, čudesna Gvozdena vrata, samoniklom botaničkom baštom i najvećim evropskim arheološkim muzejem u prirodi. To je najveći prirodnjački muzej u prirodi, u kome je na ogromnim prostorima ispisana istorija prirode, posebno flore i vegetacije, od tercijera do danas i u kome se nalazi preko 50 tipova šumskih zajednica od kojih su 35 reliktne, koje ulaze u šest razvojnih vegetacijskih serija, što je jedinstven slučaj u Evropi. … dalje »

Poziv na saradnju
Eco Media Center - ekološki veb portal Vas poziva da pošaljite Vašu eko fotografiju, tekst i/ili video zapis na: www.ecomediacenter.com