Arhiva za oblast ‘Ostalo’

Cvetanje Tise – Tiski cvet

Svake polovine juna dešava se prirodni fenomen – cvetanje tise.  Najatraktivniji za praćenje je između 10. i 23. juna. i to predveče, posebno na 150. kilometru reke Tisa, kod Kanjiže.

Tiski Cvet (Palingenia Longicauda)

Fenomen je zapravo insekt koji živi u ovoj reci i zove se Tiski cvet. Nakon tri godine života u glinenom tlu, insekti izlaze iz vode, presvlače se i započinju ljubavnu igru čiji je cilj produžetak vrste. Ritualu ljubavne igre se završava do zalaska sunca. Nakon parenja, mužjak umire, a ženka ostaje u životu tek toliko dok položi jajašca u glineno korito reke, odakle će za tri godine na površinu izaći nova generacija tiskog cveta i stvoriti ponovo fenomen – cvetanje tise.
Nekada su jedinke Tiskog cveta bile rasprostranjene i po drugim većim rekama Evrope, a danas jedino stanište ovog insekta je reka Tisa.

Tiski cvet (Palingenia longicauda) je insekt koji spada u vodene cvetove (Ephemeroptera). Dugačak je 8-12 centimetara, a razmak krila dostiže 6-7 centimetara. Ova vrsta je poznata kao najveća vrsta vodenih cvetova u Evropi. Zaštićena je u Srbiji na osnovu potvrđivanja Bernske konvencije i Direktivom o zaštiti staništa. … dalje »

Praćenje migracije životinja

 

Jedan od mnogih ciljeva istraživanja migracija životinja je naravno, da se utvrdi gde se nalaze životinje, ali i razlog zašto idu “tamo”. Istraživači posmatraju migracije životinja, kao i razloge migracija npr. dostupnost hrane, promena temperature i sl. kao i  sposobnost životinja da se prilagode ovim promenama.

… dalje »

URGENTNO: 70 miliona ajkula se ubije svake godine

Ajkulina peraja - foto: Mark Conlin

Preko 70 miliona ajkula je ubijeno svake godine, a uzrok je globalna potražnja za ajkulinim perajima. Na oko 30 % otvorenog okeana, ajkulama preti istrebljenje. Ovim povodom Ocean Conservancyhttp://act.oceanconservancy.org/site/News2?page=NewsArticle&id=15065 apeluje na državljane Kalifornije da istraju na usvajanju zakona koji bi zaštitio ajkule, odnosno da se zabrani uvoz ajkula tj. ajkulinih peraja.
Kalifornija sada ima priliku da se pridruži ostalim državama zapadne obale koje su zabranile uvoz peraja i ajkulinih proizvoda. Zabrana trgovine perajima i ajkulinim proizvodima u Kaliforniji, povećao bi verovatnoću opstanaka ajkula na svetskom nivou. Ne samo da će ovaj zakon omogućiti smanjenje globalnog pritisaka ribolova na ajkule, već će postati dobar i efikasan primer uspešne zaštite ajkula za druge države koje imaju nameru da se pridruže zaštiti ove dragocene vrste.

Homolje

Homolje - foto: Slavko Kostić

Homolje je manja geografska oblast u Istočnoj Srbiji jasno ograničena planinskim vencima sa svih strana. Od Zvižda na severu odvaju se Homoljske planine (940m), od Resave na jugu venac Beljanice (1339m), od ravničarske donje Mlave na zapadu niske Gornjačke planine (825m). Ovako uokvirena geomorfološka celina sastoji se iz dva dela: Žagubičke kotline na istoku i Krepoljinsko-krupajske kotline na zapadu, između kojih je beljaničko-homoljska prečaga.
Zbog velike odvojenosti i nepristupačnosti, Homolje je u stara vremena služilo kao „zbeg”. Za razliku od nesigurnih starih vremena kada je u Homolju vladala hajdučija i kada se moralo daleko zaobilaziti, centralno mesto ove oblasti u regionalnom kompleksu Istočne Srbije, predodredilo joj je, u sadašnjem vremenu, veoma povoljan geografski položaj. … dalje »

Antopološki uticaj na životnu sredinu – Rudnik Majdanpek (put do središta zemlje)

Rudnik - Majdanpek - foto: Ekopuls

Rudnik - Majdanpek, primer antropološkog uticaja na životnu sredinu - foto: Ekopuls

Jezero rudnika Majdanpek je duboko 80m. U narednom periodu predviđa se isušivanje ove spontane akumulacije vode kao posledica antropogenog uticaja - foto: Ekopuls

Poziv na saradnju
Eco Media Center - ekološki veb portal Vas poziva da pošaljite Vašu eko fotografiju, tekst i/ili video zapis na: www.ecomediacenter.com