Posts Tagged ‘ekopuls’

Labud

Labud na Dunavu-  foto: Slavko Kostić

Labud na Dunavu – foto: Slavko Kostić

Labudovi su ptice iz porodice Anatidae, u koji još spadaju guske (plovuše) i patke (plovke).

Perje labudova je ili potpuno belo, ili je mešavina crnog i belog, pri čemu bela varijanta može ponekad imati crne vrhove krila. Crni labudovi su jedina crna vrsta labudova. Imaju bele vrhove krila i izraženo crveno obojene kljunove. Mužjaci i ženke su uvek vrlo slični, bez polnog dimorfizma.

Labudovi se od gusaka u užem smislu razlikuju i dužim vratom koji im omogućuje pretraživanje dna dubljih voda, i veličinom tela koje ih čini najvećim vodenim pticama. Raspon krila im može dostići dva metra, a mogu težiti 15 kilograma. Suprotno krilima, noge su im relativno kratke, tako da labudovi na tlu deluju prilično nespretno. No zato imaju vrlo snažne letne mišiće, pa mogu preleteti i više od hiljadu kilometara do svojih gnezdišta na severu.

Oba roditelja zajedno brinu o mladuncima. Ostaju s njima do godine dana.

Navodi o životnom veku labudova su vrlo različiti. Kreću se od 19 pa do 50 godina, a delom i puno više od toga.

Labudovi u užem smislu su vrste roda Cygnus, koji se, već prema gledanju, dele na 5 odnosno 7 vrsta. Južnoamerički koskoroba labud (Coscoroba coscoroba) je jedina vrsta roda Coscoroba.

Labudovi na Dunavu - foto: Slavko Kostić

Labudovi na Dunavu – foto: Slavko Kostić

… dalje »

TEMATSKI SKUP:ODRŽIVI TURIZAM U FUNKCIJI RURALNOG RAZVOJA – BAJNA BAŠTA 2012

Prezentacija: ‘’Podizanje ekološke svesti i poboljšanje postojeće infrastrukture u ruralnim područjima NP Đerdap / Eko puls NP Đerdap’’ – Predrag Petrić

U Centru za posetioce NP Tara u Bajinoj Bašti, 26. i 27. aprila 2012. godine, održan je tematski skup „Održivi turizam u funkciji ruralnog razvoja – sa posebnim osvrtom na turizam u zaštićenim područjima“. Skup je organizovao Nacionalni park Tara u saradnji sa Turističkom organizacijom Srbije, zajedničkim programom pet UN agencija (UNWTO, UNICEF, UNEP, UNDP i FAO) MDGF programom i uz podršku Ministarstva ekonomije i regionalnog razvoja i Ministarstva poljoprivrede, trgovine, šumarstva i vodoprivrede.

Na skupu su predstavljani modeli rada u okviru programskih linija MDGF projekta ‚‚Održivi turizam u funkciji ruralnog razvoja‚‚ iz 19 opština pilot regiona MDGF projekta – Centralne Srbije, Južnog Banata, Podunavlja i Istočne Srbije, kao i ispitivanje mogućnosti transfera relevatnih rezultata odnosno primene naučenih lekcija i u ostale regione naše zemlje. … dalje »

Poziv na saradnju
Eco Media Center - ekološki veb portal Vas poziva da pošaljite Vašu eko fotografiju, tekst i/ili video zapis na: www.ecomediacenter.com