Posts Tagged ‘prirodno dobro’

Природно добро „Бањичка шума“ (од септембра 2015. „Бајфордова шума“)

Бањичка шума – Бајфордова шума

Шума се налази на територији општине Вождовац између Булевара ослобођења, улица генерала Павла Јуришића Штурма и Црнотравске улице.

Посебну природну вредност бањичке Бајфордове шуме чини богатство орнитофауне на основу чега је и проглашена Спомеником природе.

Површина заштићеног природног добра износи у данашњим границама преко 41,hа.

У орографском смислу простор Бајфордове шуме представља зараван, део ”Шумадијске греде” са правцем пружања север – југ, на надморској висини 122 – 178 метара. Геолошку подлогу шуме чине квартне наслаге леса, док се еруптивне стене појављују местимично.

Што се тиче хидрографских прилика шума припада сливу Саве. На јужној страни је извориште Бањичког потока који је у доњем делу тока спроведен у канализацију. … dalje »

Природно добро Велико Ратно острво

Veliko Ratno ostrvo

Природно добро „Велико ратно острво“, заштићено 2005. године састоји се од две речне аде Великог (210,66 ха) и Малог ратног острва (0,72 ха).

На целокупном подручју доминантна је асоцијација беле врбе, у оквиру које су издвојене поједине субасоцијације, што редставља пионирску вегетацију у непосредној близини воде, условљену сталним влажењем. Очувана су и велика стабла црне тополе, јасена и глога.

У многим деловима се запажа доминација састојина Amorpha fruticosae односно багремца, који гради непроходне шибљаке. На неким деловима острва постоји осиромашени спрат зељастих биљака.

Барска вегетација се јавља у двема депресијама-Велики и Мали Галијаш,и гради такозване „подводне ливаде“. Присутни су и ретки примерци белог локвања (Nymphaea alba) који су заштићена природна реткост.

Фауна острва, ако изузмемо орнитофауну, није богата другим врстама. … dalje »

Poziv na saradnju
Eco Media Center - ekološki veb portal Vas poziva da pošaljite Vašu eko fotografiju, tekst i/ili video zapis na: www.ecomediacenter.com