Posts Tagged ‘spomenik prirode’

Природно добро „Бањичка шума“ (од септембра 2015. „Бајфордова шума“)

Бањичка шума – Бајфордова шума

Шума се налази на територији општине Вождовац између Булевара ослобођења, улица генерала Павла Јуришића Штурма и Црнотравске улице.

Посебну природну вредност бањичке Бајфордове шуме чини богатство орнитофауне на основу чега је и проглашена Спомеником природе.

Површина заштићеног природног добра износи у данашњим границама преко 41,hа.

У орографском смислу простор Бајфордове шуме представља зараван, део ”Шумадијске греде” са правцем пружања север – југ, на надморској висини 122 – 178 метара. Геолошку подлогу шуме чине квартне наслаге леса, док се еруптивне стене појављују местимично.

Што се тиче хидрографских прилика шума припада сливу Саве. На јужној страни је извориште Бањичког потока који је у доњем делу тока спроведен у канализацију. … dalje »

Poziv na saradnju
Eco Media Center - ekološki veb portal Vas poziva da pošaljite Vašu eko fotografiju, tekst i/ili video zapis na: www.ecomediacenter.com