Posts Tagged ‘veliko ratno ostrvo’

Природно добро Велико Ратно острво

Veliko Ratno ostrvo

Природно добро „Велико ратно острво“, заштићено 2005. године састоји се од две речне аде Великог (210,66 ха) и Малог ратног острва (0,72 ха).

На целокупном подручју доминантна је асоцијација беле врбе, у оквиру које су издвојене поједине субасоцијације, што редставља пионирску вегетацију у непосредној близини воде, условљену сталним влажењем. Очувана су и велика стабла црне тополе, јасена и глога.

У многим деловима се запажа доминација састојина Amorpha fruticosae односно багремца, који гради непроходне шибљаке. На неким деловима острва постоји осиромашени спрат зељастих биљака.

Барска вегетација се јавља у двема депресијама-Велики и Мали Галијаш,и гради такозване „подводне ливаде“. Присутни су и ретки примерци белог локвања (Nymphaea alba) који су заштићена природна реткост.

Фауна острва, ако изузмемо орнитофауну, није богата другим врстама. … dalje »

Poziv na saradnju
Eco Media Center - ekološki veb portal Vas poziva da pošaljite Vašu eko fotografiju, tekst i/ili video zapis na: www.ecomediacenter.com